Greek English
  Home    Forums    Photos    Polls

:: suggestions

:: news
Read in Pramnos.com:

- <title>

:: suggestions

:: polls
Will you come to Ikaria at Christmas?
Yes
No
Maybe
[ More ]


:: photosin the Web
in nikaria.gr
Home Page » Αρθρογραφία για την Ικαρία

2η Συνεδρίαση Δημοτικου Συμβουλιου 2009

Νέα » Πολιτικά - 09/02/2009

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Κηρυκου στις 30/01/2009 με 17 θέματα συζήτησης.

Τα κυριότερα από τα οποία ήταν τα ακόλουθα :
  1. Ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το έτος 2009.
  2. Η τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αγίου Κηρύκου για την ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου.
  3. Η τροποποίηση των προτάσεων του Δήμου στο Α.Π ¨ΘΗΣΕΑΣ¨.
  4. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Νοτίου Ικαρίας.
  5. Η εξέταση δυνατότητας συμβολής του Δήμου σε ανασκαφική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  6. Οι ελλείψεις διδακτικού προσωπικού στη Τ.Α.Δ του Γυμνασίου Αγίου Κηρύκου.
Για τα παραπάνω το Δ.Σ αποφάσισε τα εξής:
  1. ΟΜΟΦΩΝΑ να εγκρίνει την πρόσληψη τριών εργατών καθαριότητας κλάδου ΥΕ16, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα καλύψουν τις αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, Το χρονικό διάστημα της πρόσληψης ορίζεται σε 7 μήνες.                        ΟΜΟΦΩΝΑ επίσης εγκρίνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Διοικητικών υπαλλήλων-1οδηγού αυτοκινήτου κλάδου ΔΕ29/Οδηγών - εργάτη, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών, για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου στην Υπηρεσία Ύδρευσης / Αποχέτευσης - εργάτη κλάδου ΥΕ16 Εργατών, για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου – 1 υπαλλήλου κλάδου ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών - Εγκρίνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου εργατών για τις ανάγκες φύλαξης του Χ.Α.Δ.Α. κατά τη θερινή περίοδο έτους 2009.                                           Η πρόσληψη όλων των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 και την αριθ.5 (οικ.5345/4-2-2005/ΥΠΕΣΔΔΑ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.
  2. ΟΜΟΦΩΝΑ γνωμοδοτεί θετικά επί του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για καθορισμό χώρου ανέγερσης κτιρίων εκπαίδευσης στην οικοπεδική έκταση ανάμεσα στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγίου Κηρύκου και το Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Κηρυκίου
  3. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ να απεμπλακούν οι απαλλοτριώσεις από το Α.Π ¨ΘΗΣΕΑΣ¨, και να ενισχύσουμε με το ποσό αυτό άλλες δράσεις ή να εντάξουμε νέες δράσεις, που
      εξασφαλίζουν τη βεβαιότητα ότι μέχρι τέλους του 2008 θα έχουν δημοπρατηθεί και θα
     έχουν υπογραφεί τα σχετικά συμφωνητικά. Σαν τέτοιες δράσεις, προτείνονται συγκεκριμένα:
α) Ενίσχυση με το ποσό των 100.000,00€ των έργων που έχουν να κάνουν με την αποχέτευση και το βιολογικό καθαρισμό του Φάρου, αφού από τη πορεία εκπόνησης των σχετικών μελετών προκύπτει ότι η αρχικά προβλεφθείσα πίστωση δεν επαρκεί.  Επίσης μετονομάζει το έργο ¨Βιολογικός Καθαρισμός Φάρου¨ σε ¨Υποδομές Βιολογικού Καθαρισμού Φάρου¨
β) Η ένταξη της δράσης ¨Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού¨ με το ποσό των 128.464,00€.  Συγκεκριμένα, με το ποσό αυτό  να αγοράσει ο Δήμος ένα φορτηγό αυτοκίνητο όχημα και ένα μηχάνημα JCB.  Το  ποσό των απαλλοτριώσεων που τελικά θα απαιτηθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2009.                                                     
Η δημοτική παράταξη ΔΟΙΑΚΙ δήλωσε  ότι τα υπόλοιπα του Α.Π ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για μελέτες και όχι αγορά εξοπλισμού.
4) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ να προχωρήσει ο Δήμος στις ακόλουθες ενέργειες αν δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του λιμανιού του Αγίου Κηρύκου :
Α)  Συντονισμός εκτός των τριών δήμων του νησιού και με το δήμο Φούρνων που αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα, σε κοινές ενέργειες για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των λιμανιών μας .
Β)  Έκκληση της τοπικής κοινωνίας σε κινητοποίηση για το θέμα ,διεκδικώντας την βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και των λιμενικών υποδομών του Δήμου μας .
Γ) Να ανανεώσει την στήριξη στο πλαίσιο διεκδικήσεων της Τ.Α  με βάση  παλιότερες αποφάσεις του Δ.Σ 105/2004 - 9/2008 ) που κινούνται συνοπτικά στο ακόλουθο πλαίσιο.
                                                              ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
      1) Απρόσκοπτη τακτική σύνδεση των νησιών, χειμώνα – καλοκαίρι, με την Ηπειρωτική Ελλάδα (Πειραιάς – Θεσσαλονίκη) και μεταξύ τους (Αιγαίο-Δωδεκάνησα-Κρήτη).
     2) Δρομολόγηση σύγχρονων και ασφαλών πλοίων.
     3) Μείωση του υψηλού ναύλου επιβατών, οχημάτων, εμπορευμάτων κατά 50%, χωρίς αυτό το κόστος να μετακυλιθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.
     4) Στήριξη όλων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με την εφαρμογή των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων τους. ( Συνταξιούχοι ΝΑΤ, φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ).
    5) Βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε όλα τα νησιά όπου υπάρχει πρόβλημα, με ευθύνη του κράτους (θέση της Ν.Δ. ως αντιπολίτευση, που τώρα δε φαίνεται να στηρίζει).
   6) Δημιουργία Εθνικού Φορέα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
Δ)  Να επανέλθει εκ νέου εγγράφως η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ικαρίας – δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση μέχρι σήμερα – για την πρόταση διεξόδου στο θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που καταθέτουμε . τόσο στο Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π όσο και στην Ε.Ε .          
Η δημοτική παράταξη ΔΟΙΑΚΙ δήλωσε ότι συμφωνεί σε όλα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της ΔΕΑΣ  εκτός από τη Δημιουργία Εθνικού Φορέα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που είναι στο πλαίσιο των διεκδικήσεων που αναφερόταν στις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου..
5)  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  να μην ενισχύσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο συγκεκριμένο αίτημα του και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2009 να ενισχύσει την ολοκλήρωση της ανασκαφής στο Δράκανο και την ανασκαφή για την Ακρόπολη στο Καταφύγι . Επίσης να υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού να ενισχύει τις ανασκαφές ,δεδομένου ότι είναι η τέταρτη εν συνεχεία φορά που θα κάνει ανασκαφή το Πανεπιστήμιο και τις τρεις προηγούμενες έχει βοηθηθεί από το Δήμο Αγίου Κηρυκου χωρίς την παραμικρή συμβολή τουΥπουργείου Πολιτισμού.
Η δημοτική παράταξη ΔΟΙΑΚΙ δήλωσε ότι επιθυμεί να ενισχυθεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το ποσό για τις διανυκτερεύσεις και το φαγητό που χρειάζεται.  Επίσης δήλωσε ότι ντρέπεται για τη πρόταση του Δημάρχου.
6) ΟΜΟΦΩΝΑ τέλος αποφάσισε το ΔΣ οτι :                                                                                           Α ) Στηρίζει τις αποφάσεις και τις προσπάθειες που έχουν κάνει τόσο η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου –Λυκείου Αγίου Κηρύκου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αγ. Κηρύκου και οι μαθητές οι οποίοι έχουν φτάσει μέχρι να κάνουν κατάληψη για να στηρίξουν την επιθυμία τους να λειτουργήσει η Τ.Α.Δ. όπως έχει ξεκινήσει ,δηλαδή και με τα τρία τμήματα.                 Β) Απαιτεί την ΑΜΕΣΗ στελέχωση με τους αντίστοιχους καθηγητές φυσικής αγωγής για να ξεκινήσει η λειτουργία των δύο τμημάτων της Τ.Α.Δ έστω και  τώρα. 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ  


Tags: Δημοτικό Συμβούλιο, Άγιος Κήρυκος, Δήμος Αγίου Κηρύκου, Α.Π. Θησέας, Γυμνάσιο Αγίου Κηρύκου.
Προσθήκη άρθρου σε: Freestuff | Del.icio.us | | | | ForaCamp (top)

2002 - 2007. Pramnos Hosting
Another site of Pramnos.net
W3C Valid XHTML - W3C Valid CSS
Terms of use . Contact . Sitemap . Users . Advertisment! . Top